Agenda/Events

Decroux Café 2020

Feb 11 2020 18:00
William Dashwood,
respondent: Ibelisse Guardia Ferragutti
De Kring, Kleine Gartmanplantsoen 7-9, Amsterdam
Free entrance
Feb 12 2020 18:00
Irene Schaltegger,
respondent: Jochem Stavenuiter
De Kring, Kleine Gartmanplantsoen 7-9, Amsterdam
Free entrance
Feb 13 2020 18:00
Yolande Bertsch,
respondent: Fleur van den Berg
Studio 8.15, Academy for Theatre and Dance, Jodenbreestraat 3 Amsterdam. Free entrance

︎PDF uitnodiging Decroux café 2020

Student research presentation Decroux Lab
Feb 14 11:45-12:45

During the so-called Decroux Lab 2020, third year mime students investigate aspects of Decroux’ heritage, connecting this with their own identity as performer/makers. We end the Decroux Lab with a public research presentation.

Studio 8.15, Academy for Theatre and Dance, Jodenbreestraat 3 Amsterdam. Free entrance


Decroux Café 2020

Decroux Café 11.02.2020 met William Dashwood


Decroux Café 12.02.2020 met Irene Schaltegger


Decroux Café 12.02.2020 met Yolande BertschDecroux Café 2020


Na een mooie eerste editie in 2019, waarin drie Nederlandse ex-leerlingen van Etienne Decroux geïnterviewd werden (Geraldine Brans, Frits Vogels en Luc Boyer) vervolgen we dit jaar ons onderzoek naar de fysieke nalatenschap van Etienne Decroux en zijn impact op het Nederlandse theater in een nieuwe serie van het Decroux Café.
Met veel plezier verwelkomen we opnieuw drie mimers/theatermakers met een grote staat van dienst in ons café: William Dashwood, Irene Schaltegger en Yolande Bertsch.
Tijdens een interview van een uur gaan de gasten in gesprek met mimewetenschapper Marijn de Langen over hun herinneringen aan Decroux, hun belichaamde kennis, over mime corporel, over beperkingen en mogelijkheden van deze fysieke techniek, en over het overdragen van kennis aan volgende generaties. Iedere avond is ook een jongere speler/maker/docent te gast om te reageren op het gesprek.

After a beautiful first edition in 2019, in which three Dutch former pupils of Etienne Decroux were interviewed (Geraldine Brans, Frits Vogels and Luc Boyer), this year we will continue our research into the physical legacy of Etienne Decroux and his impact on Dutch theatre in a new series of the Decroux Café.
It is with great pleasure that we once again welcome three mimers/theatre makers with a great track record to our café: William Dashwood, Irene Schaltegger and Yolande Bertsch.
During an hour-long interview the guests will talk to performance scholar Marijn de Langen about their memories of Decroux, their embodied knowledge, mime corporel, the limitations and possibilities of this physical technique, and about passing on knowledge to future generations. Every evening, a younger performer/maker/teacher is invited to respond to the conversation.