Colofon

Deze website wordt ontwikkeld en onderhouden door Marijn de Langen, in samenwerking met Connie Nijman (vormgeving, typografie) en Charlie Berendsen (website), en ondersteund door studenten van de Mime Opleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), met name Gerben Vaillant, Ruth Borg, Charlotte Gillain, Tom de Ronde, Niels van Heijningen, Josephine Rahn, Laura Boser, Rachel Schuit, en Aleksej Ovsiannikov.

Financiering/Funding
Dit onderzoeksproject wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W, middels regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA, dat onderdeel uitmaakt van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO.)
Een beurs werd toegekend aan Marijn de Langen via de SIA regeling HBO-Postdoc, onderdeel van NWO, Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek wordt mede gefinancierd door de Academie voor Theater en Dans (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten).Colophon

This website is developed and taken care of by Marijn de Langen, in collaboration with Connie Nijman (design/typography) and Charlie Berendsen (website), and supported by students from the Mime Department at the Amsterdam University of the Arts (AHK), especially Gerben Vaillant, Ruth Borg, Charlotte Gillain, Tom de Ronde, Niels van Heijningen, Josephine Rahn, Laura Boser, Rachel Schuit, and Aleksej Ovsiannikov.

Support

This research project is financially supported by the Dutch ministery of education, culture and science through SIA, the Taskforce for Applied Research, embedded in the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).
A scholarship was awarded to Marijn de Langen through the SIA HBO-Postdoc scheme, part of the Dutch organisation for Scientific Research NWO. The research is co-financed by the Academy for Theatre and Dance (Amsterdam University of the Arts).